A A A _Drukuj

Elektroniczne Mapy Nawigacyjne

Elektroniczne mapy nawigacyjne dla żeglugi śródlądowej (IENC, Inland Electronic Navigational Chart) są produktem standaryzowanym co do struktury, formatu i zawartości. Wydawaną przez upoważnione instytucje, z przeznaczeniem do wykorzystania w urządzeniach obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych Inland ECDIS.
Standaryzowane produkty mapowe spełniają wymagania specyfikacji technicznej dla ECDIS śródlądowego (Inland ECDIS, Electronic Chart Display and Information System), dzięki czemu są częścią systemu ECDIS na jednostce do prowadzenia nawigacji bez papierowej.
Mapa IENC zawiera wszystkie niezbędne informacje dla prowadzenia bezpiecznej żeglugi. Dzięki dodatkowym treściom, jakie zawiera znacznie poprawia komfort prowadzenia nawigacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi mapy IENC powinny minimalnie zawierać następujące warstwy danych:

  • linię brzegową,
  • konstrukcje brzegowe stanowiące niebezpieczeństwo dla nawigacji,
  • kontury śluz i jazów,
  • granice torów wodnych,
  • oś toru wodnego wraz z kilometrażem/ hektometrażem,
  • pomoce nawigacyjne takie jak: stawy, pławy, światła i znaki żeglugowe,
  • odosobnione niebezpieczeństwa.

Dzięki pilotażowemu wdrożeniu usług informacji rzecznej RIS na odcinku Odry od miejscowości Ognica do Szczecina użytkownicy dróg wodnych mogą bezpłatnie korzystać z śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych na tym odcinku. Poniżej przedstawiono fragment elektronicznej mapy nawigacyjnej na terenie Szczecina.

Elektroniczna mapa nawigacyjna

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron