A A A _Drukuj

Terytorialny zakres działania

Podstawa prawna

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 września 2018 r.

Poz. 1841

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.

§ 3. Ustala się następujący terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej:

3)   Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

a)   śródlądowe drogi wodne:

– rzeka Odra od ujścia rzeki Nysa Łużycka (km 542,4) do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią (km 704,1), która przechodzi od przekopu Klucz-Ustowo (km 730,5) w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie,

– jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami,

– przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią,

– rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi,

– rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,

– rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry,

b)   wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego oraz miasta na prawach powiatu Gorzowa Wielkopolskiego – w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

Mapa terytorialnego zakresu działania

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron