A A A _Drukuj

Terytorialny zakres działania

Podstawa prawna

§ 2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

(Dz.U. nr 77 poz. 831)

Ustala się następujący terytorialny zakres działania (...) dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:

a) Śródlądowe drogi wodne:

  • rzeka Odra od 542,4 km (Ujście Nysy Łużyckiej) do granicy morskich wód wewnętrznych,
  • rzeka Odra Zachodnia wraz z odgałęzieniem od jazu w miejscowości Widuchowa km 704,1 rzeki Odry do granicy morskich wód wewnętrznych,
  • Jezioro Dąbie do granicy morskich wód wewnętrznych,
  • rzeka Warta od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry,
  • rzeka Nysa Łużycka od Gubina do ujścia do rzeki Odry,

b) Wody śródlądowe, inne niż śródlądowe drogi wodne, w granicach województwa zachodniopomorskiego i następujących powiatów województwa lubuskiego: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego – w zakresie, o którym mowa w art. 1 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

Mapa terytorialnego zakresu działania

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron