Piloci w żegludze śródlądowej

LISTA PILOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE PILOTAŻU W OBRĘBIE WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ UŻŚ W SZCZECINIE

Lp.

Nazwisko i Imię

Nr

Nazwa drogi wodnej lub odcinka, których upraw. dotyczy

Nr telefonu*

1. BIERNACKI Zbigniew

6/94

Odra od Eisenhuttenstadt do gr.w.m.

914691892
607575920

2. CEBULA Andrzej

10/01

Odra i Kanał Gliwicki

607137 39

3. GARBIEŃ Zbigniew

7/94

Odra

601567428

4. GOJKE Andrzej

11/01

Odra od Eisenhuttenstadt do gr.w.m.

606827880

5. GOSŁAWSKI Bernard

12/01

Odra i Kanał Gliwicki

343175541
609047612

6. JABŁOŃSKI Zdzisław

10/90

K.Gliwicki, Odra do gr.w.m, Nysa Łużycka, Warta od ujścia do Odry do ujścia Noteci

914423212

7. KARKOS Dariusz

2/11

rz. Odra

604942600

8. KOZIOR Marian

13/01

Odra i Kanał Gliwicki

914340279

9. KUPISZ Władysław

11/92

K.Gliwicki, Odra do gr.w.m, Nysa Łużycka, Warta od ujścia Odry do ujścia Noteci

913420321

10. KUZIAN Janusz

1/92

Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do gr.w.m.

914179205

11. LISEK Wiesław

14/01

Odra i Kanał Gliwicki

71317925
61772527

12. ŁOŻEWSKI Witold

15/01

Odra od ujścia Warty do Sz-na, dr.wodna Odra-Wisła, Wisła od km 267 do gr.w.m w rejonie Gd.+węzeł wodny

603057448

13. MASAKOWSKI Michał

16/01

Odra i Kanał Gliwicki, Warta od Odry do Santoka

914623351
601276303

14. MARCINKOWSKI Jerzy

7/89

K.Gliwicki, Odra, Nysa Łużycka, Warta od ujścia do Odry do ujścia Noteci

914340279

15. MORYŃ Zdzisław

15/06

Rzeka Odra, rzeka Warta od km 0,00 do km 407, rzeka Wisła od km 510 do granic wód morskich

513927564

16. PŁOCH Marek

17/01

Odra

914340279

17. RUNOWSKI Tadeusz

3/93

Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do gr.w.m.

914340279

18. SCHMIDT Paweł

4/89

Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do gr.w.m. Warta od ujścia do Odry do ujścia Noteci,

914222781

19. SONNEK Bernard

8/90

K.Gliwicki, Odra do gr.w.m, Nysa Łużycka, Warta od ujścia doOdry do ujścia Noteci

914615865

20. STUDZIŃSKI Erwin

5/93

Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do gr.w.m.

-

21. SZAŁAŚNY Piotr

18/01

Odra i K. Gliwicki, Warta od ujścia rzeki Noteci do rzeki Odry

914338219
501163824

22. SOŚNICKI Tadeusz

9/01

Odraz kanałem Gliwickim do gr. w m., droga wodna Wisła-Odra, Wisła od ujścia Brdy do ujścia z odgałęzieniami ujściowymi

513463013

23. WOLNY Waldemar

19/01

rz. Odra, k. Gliwicki

914163076
603605392

24. WITKOWSKI Waldemar

4/93

Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do gr.w.m.

914340279

25. WYSOKIŃSKI Bolesław

20/01

Odra od ujścia Warty do Sz-na, droga wodna Odra-Wisła, Wisła od km 510 do g,w,m. w rej. Gdańska wraz z węzłem wodnym,

914340279

26. ZAJĄC Włodzimierz

2/92

Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do gr.w.m.

914340279

 27.  TRZECIAK LECH

6/89 

 kanał Gliwicki, Odra do gr.w.m., Nysa Łużycka, Warta od ujścia do Odry do ujścia Noteci

 914308600

UWAGA: dodatkowe informacje na miejscu w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie