A A A _Drukuj

Dokumenty statku

 L.p

Nazwa dokumentu

Wersja PDF 
(aktywny formularz)

Wersja PDF

1

Wniosek o dokonanie zmian w dokumencie rejestracyjnym statku

2

Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie pomiarowym

3

Wniosek o dokonanie zmian w świadectwie zdolności żeglugowej

4

Wniosek o dokonanie zmian w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej

5

Wniosek o dokonanie zmian w uproszczonym świadectwie zdolności żeglugowej

6

Wniosek o dokonanie zmian we wspólnotowym świadectwie zdolności żeglugowej

7

Wniosek o nadanie Jednolitego Europejskiego Numeru Identyfikacyjnego (ENI)

8

Wniosek o odnowienie/przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

9

Wniosek o odnowienie/przedłużenie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

10

Wniosek o przedłużenie świadectwa dopuszczenia statku ADN

11

Wniosek o przedłużenie świadectwa zdolności żeglugowej

12

Wniosek o przedłużenie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

13

Wniosek o przedłużenie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

14

Wniosek o przeprowadzenie inspekcji technicznej

15

Wniosek o przeprowadzenie pomiaru statku

16

Wniosek o rejestrację dziennika pokładowego

17

Wniosek o wpis statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

 

18

Wniosek o wydanie duplikatu

19

Wniosek o wydanie pozwolenia na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych

20

Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia statku ADN

21

Wniosek o wydanie świadectwa pomiarowego

22

Wniosek o wydanie świadectwa sprzętu nawigacyjnego

23 

Wniosek o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej

24 

Wniosek o wydanie tymczasowego świadectwa ADN

25 

Wniosek o wydanie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

26 

Wniosek o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej,

27 

Wniosek o wydanie uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

28 

Wniosek o wydanie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

29 

Wniosek o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

30

Wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia na uprawianie żeglugi obcym statkiem po polskich śródlądowych drogach wodnych

31 

Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia statku ADN

32 

Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa pomiarowego

33 

Wniosek o wydanie wyciągu odpisu z rejestru

34 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie figurowaniu statku w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej

35 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie figurowaniu wpisu hipoteki morskiej lub zastawu w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej

36 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przynależności statku do żeglugi reńskiej

37

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej

38 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

39 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku z rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

40 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową podróż

41 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie prób technicznych

42 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz specjalny

43 

Wniosek o wykreślenie statku z rejestru

44 

Wniosek o wystawienie książki kontrolnej oleju

45 

 Wniosek o zatwierdzenie instrukcji bezpieczeństwa

46 

Wniosek o zatwierdzenie protokołu parametrów silnika

47 

Wniosek o zatwierdzenie tabliczek na barkach pchanych

48 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o honorowaniu dokumentów bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej, wydanych przez inny kraj niż Rzeczpospolita Polska

projektowanie stron SSI - projektowanie stron