A A A _Drukuj

Warunki hydrometeorologiczne

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

Informacje hydro-meteorologiczne stanowią kluczową informację dla prowadzenia bezpiecznej nawigacji na drogach śródlądowych, na których odnotowuje się szybkie i częste wahania stanu wody. Aktualna informacja o poziomie wody, szczególnie w przypadku prześwitów pod mostami, oraz bieżący dostęp do komunikatów o stanie pogody na poszczególne odcinki trasy stanowią głównie o bezpieczeństwie użytkowników systemu RIS, ale również mogą wpływać dodatnio na logistyczne zaplanowanie podróży.

Informacja meteorologiczna

Data: 21.09.2018       godzina: 08:00

Droga wodna

Lokalizacja

km

Kierunek, prędkość wiatru

[m/s]

Temperatura

[°C]

Ciśnienie

[hPa]

Wilgotność

[%RH]

Regalica

Port

737,9

- 20 1001 59

Odra Zachodnia

Odra 3

34,6

3,4 S 18 1001 66

Odra Wschodnia

Gryfino

718,1

- - - -

Odra

Jaz Widuchowa

704,1

8,1 S 20 1003 61

Informacja hydrologiczna

Data: 20.09.2018       godzina: 07:00

Wodowskaz

km

Stan wody

Widuchowa

701,8

514

Gryfino

718,5

512

Podjuchy

734,0

516

Most Długi

35,95

510

Źródło: RZGW w Szczecinie.

UWAGA! Dane meteorologiczne pochodzą z mierników automatycznych i nie są analizowane przez synoptyka.


Aktualne stany wody dostępne w danych serwisach internetowych:

Warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe oraz informacje żeglugowe dla rzeki Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

Centrum RIS prowadzi nasłuch na kanale 74 VHF.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron