A A A _Drukuj

Warunki hydrometeorologiczne

Zadaniem sensorów hydro-meteorologicznych w systemie RIS jest dostarczanie informacji pogodowych oraz hydrologicznych.

Informacje hydro-meteorologiczne stanowią kluczową informację dla prowadzenia bezpiecznej nawigacji na drogach śródlądowych, na których odnotowuje się szybkie i częste wahania stanu wody. Aktualna informacja o poziomie wody, szczególnie w przypadku prześwitów pod mostami, oraz bieżący dostęp do komunikatów o stanie pogody na poszczególne odcinki trasy stanowią głównie o bezpieczeństwie użytkowników systemu RIS, ale również mogą wpływać dodatnio na logistyczne zaplanowanie podróży.

Informacja meteorologiczna

Data: 19.02.2018       godzina: 09:00

Droga wodna

Lokalizacja

km

Kierunek, prędkość wiatru

[m/s]

Temperatura

[°C]

Ciśnienie

[hPa]

Wilgotność

[%RH]

Regalica

Port

737,9

- 2 1018 60

Odra Zachodnia

Odra 3

34,6

1 S 1 1015 62

Odra Wschodnia

Gryfino

718,1

3,7 S 2 1021 60

Odra

Jaz Widuchowa

704,1

5,6 SSE 1 1017 60

Informacja hydrologiczna

Data: 19.02.2018       godzina: 09:00

Wodowskaz

km

Stan wody

Widuchowa

701,8

566

Gryfino

718,5

528

Podjuchy

734,0

519

Most Długi

35,95

509

Źródło: RZGW w Szczecinie.

UWAGA! Dane meteorologiczne pochodzą z mierników automatycznych i nie są analizowane przez synoptyka.


Aktualne stany wody dostępne w danych serwisach internetowych:

Warunki nawigacyjne i głębokości tranzytowe oraz informacje żeglugowe dla rzeki Odry i Szczecińskiego Węzła Wodnego dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

Centrum RIS prowadzi nasłuch na kanale 74 VHF.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron