A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na zakup licencji oprogramowania na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej

« powrót
17.12 2020

 

Zamówienie dotyczy zakupu licencji:
- Rhinoceros 7 dla Windows
- Orca3D V2 (poziom I) Floating
- Metashape Standard Edition

Numer sprawy: Sz-351-246/2020
 

Termin składania ofert do dnia 18.12.2020 r. do godziny 14:00

1. Zaproszenie do składania ofert Sz-351-246/2020
2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. Klauzula informacyjna

4.Rozstrzygnięcie - 18.12.2020 r.

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron