A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.

« powrót
20.11 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie raportu jakościowego z Wdrożenia systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.

 

Nr sprawy: Sz-351-223/2020

 

Termin składania ofert : do dnia 04.12.2020 r. do godziny 15:00

 

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl w terminie o którym mowa w pkt 1.

 

Pliki do pobrania

1.Zaproszenie do złożenia ofert

2.Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy

3.Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy

4.Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia

5.Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula informacyjna

6.Zmiana terminu

 

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron