A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu o nazwie „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami(powtórka)”

« powrót
26.10 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie filmu promocyjnego z realizacji projektu o nazwie „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami(powtórka)”.

 

Nr sprawy: Sz-351-207/2020

 

Zmiana terminu składania ofert  -: do dnia 04.11.2020 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

 

Pliki do pobrania

1.Zaproszenie do złożenia ofert
2.Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy
3.Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy
4.Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia
5.Załącznik nr 1 do OPZ – Produkcja promocyjnych klipów wideo Wytyczne
6.Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula informacyjna
7.Wyjaśnienie nr 1 - 30.10.2020 r.
8.Wyjaśnienie nr 2 - 02.11.2020 r.

9.Wyniki postępowania - 10.11.2020 r.

 

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron