A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nr sprawy Sz-351-196/2018 z dn. 29.11.2018

« powrót
29.11 2018

Tytuł: Zakup  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie 

  1. Zaproszenie do składania ofert Sz-351-196/2018
  2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia z dn. 29.11.2018
  3. Załącznik nr 2 - formularz oferty z dn. 29.11.2018
  4. Załącznik nr 3 - projekt umowy

 Termin składania ofert do dnia 05.12.2018 r. do godziny 12:00

Osoba do kontaktów: Robert Zaciura tel. 600 040 667

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron