A A A _Drukuj

Rozeznania rynku

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczeń przy realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020.

Nr sprawy: Sz-351-074/2021
Termin składania ofert: do dnia 30.04.2021 r. do godziny 12:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Pliki do pobrania:
1. Zaproszenie do złożenia ofert
2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy
4. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula RODO


Rozeznanie rynku na subskrypcję umożliwiającą korzystanie z poprawek RTK

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów subskrypcji umożliwiającej korzystanie z poprawek RTK.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie poniższego wzoru wyceny: „Szacowana kwota ……………………… zł netto, tj. ………………………….. zł brutto.”

Szacowane kwoty należy składać w formie elektronicznej w terminie do 20.04.2021 r. do godziny 10:00 na adres: mbarylka@szczecin.uzs.gov.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Informujemy, że niniejsze postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 28-36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:
- zaproszeniem do złożenia oferty lub/i,
- zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub,
- zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu.


Rozeznanie rynku na dostawę łodzi hydrograficznej oraz przyczepy podłodziowej

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na dostawę łodzi hydrograficznej oraz przyczepy podłodziowej.

Szacowane wartości prosimy dostarczać w wybranym wariancie zgodnie ze wzorem szacowania dostępnym w wybranym opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie szacowanych kwot na różne części oraz warianty.

Załącznik nr 1. OPZ Część A - Wariant 1 Łódź aluminiowa
Załącznik nr 2. OPZ Część A - Wariant 2 Łódź z laminatu
Załącznik nr 3. OPZ Część B - Przyczepa podłodziowa
Załącznik nr 4. Wyjaśnienia nr 1.

Zmiana terminu! Szacowane kwoty prosimy przesyłać do 24.03.2021 r. do godziny 12:00 pod adres e-mail: mbarylka@szczecin.uzs.gov.pl.

Informujemy, że niniejsze postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 28-36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:

    • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i,
    • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub,
    • zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron