A A A _Drukuj

Rozeznania rynku

Zaproszenie do udziału: Modernizacja strony internetowej

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia dla zadania pn. Modernizacja strony internetowej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Uprzejmie prosimy o przesyłanie szacowanych wartości wykonania zadania na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl do dnia 08.06.2021r. W Załączeniu opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik: OPZ - strona internetowa - pobierz

projektowanie stron SSI - projektowanie stron