A A A _Drukuj

Terenowa Komisja Egzaminacyjna

Terenowa Komisja Egzaminacyjna działa przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie na podstawie § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. 2014 poz. 1686).

Terenowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy dla uzyskania następujących świadectw i patentów:

 • świadectwo starszego marynarza
 • świadectwo sternika
 • świadectwo motorzysty
 • świadectwo zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu
 • patent przewoźnika
 • patent stermotorzysty

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu nie później niż 1 tydzień przed terminem egzaminu składa do Przewodniczącego Komisji:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
 • świadectwo zdrowia;
 • wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy;
 • świadectwo szkolne;
 • poprzedni dokument kwalifikacyjny (jeśli posiada);
 • 2 fotografie o wymiarach 2 x 2,5 cm;
 • dowód opłaty egzaminacyjnej w wysokości: 100 zł za egzamin na świadectwo, 150 zł za egzamin na patent (płatne na miejscu w urzędzie)


Przewiduje się przeprowadzanie egzaminów w 2 sesjach (wiosennej i jesiennej). Terminy ustalane są w zależności od ilości przyjętych wniosków. Aby zwołać sesję egzaminacyjną do Komisji musi wpłynąć co najmniej 10 wniosków. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w terminie dodatkowym.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron