A A A _Drukuj

Modernizacja monitoringu wizyjnego

« powrót
20.11 2019
Modernizacja monitoringu wizyjnego

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trwają prace nad modernizacją systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się wymianę 34 kamer, zainstalowanych w różnych miejscach pozwalających na monitoring śródlądowych dróg wodnych w obszarze działa Centrum RIS. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej na odcinku Dolnej Odry. Poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków będzie realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad ruchem statków, monitoring sytuacji na wodach śródlądowych, dozór miejsc o istotnym znaczeniu nawigacyjnym w Szczecińskiem Węźle Komunikacyjnym.

A.J.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron