A A A _Drukuj

ROK ODRY 2019

« powrót
09.08 2018

PROTOKÓŁ BOGUMIŃSKI

Protokół z 7 lipca 1819 r. sporządzony w Boguminie w sprawie przestrzegania zasad przy zabudowie odrzańskiego nurtu. („Protokoll über die beim Ausbaue des Oderstroms zu befolgenden Grundsätze”) to pruski akt prawny o charakterze państwowym porządkujący sprawy całościowej regulacji rzeki Odry.

Podpisanie tego protokołu uznawane jest za początek procesu programowej rozbudowy Nadodrza. Działania te konsekwentnie prowadzone, trwały do chwili rozpoczęcia drugiej wojny światowej. Aktywność związana z transportem wodnym Odrzańską Drogą Wodną i ochroną przeciwpowodziową prezentowały nowe podejście władz do problemów regulacji rzeki.

W dokumencie państwo zobowiązało się do modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego, który miał:

  • umożliwić korzystanie z Odry poprzez takie ukształtowanie koryta rzeki, aby prędkość nurtu utrzymywała parametry pojemności koryta rzeki pozwalające na kontrolowany przepływ wody,
  • zlikwidować niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi w Nadodrzu.

Protokół Bogumiński zawierał istotny zapis, że wszelkie budowle hydrotechniczne regulujące koryto rzeki oraz zabezpieczające jej brzegi, także na terenach prywatnych, będą finansowane jedynie przez państwo. Dzięki temu zapewniono spójność zabudowy rzeki. W drugiej połowie XIX w. podjęto działania w celu kanalizacji Odry, czyli regulacji koryta za pomocą stopni spiętrzających.

Protokół Bogumiński wyróżniają następujące cechy:

  • państwo zapewniało o gotowości przejęcia kosztownych obowiązków regulacji i zarządu rzeki w swoim imieniu (po raz pierwszy na tak dużą skalę),
  • Odra widziana była jako źródło potencjalnego dochodu w postaci podatków, opłat portowych, rzecznych i transportowych oraz w zjednoczonych już Prusach jako dobra arteria komunikacyjna o znaczeniu militarnym.

Więcej informacji na temat Protokołu Bogumińskiego można znaleźć na przykład:

1)      J. Pyś, Ustrojowoprawne uwarunkowania żeglugi na Odrze od XVIII do XXI w., Wrocław 2005, s. 70-71

2)      M. Adamczyk, Organizacja ochrony przeciwpowodziowej Nadodrza, Wrocław 2006

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron