A A A _Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 kwietnia 2018 r.

« powrót
16.04 2018

ZARZĄDZENIE NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1)     4 maja 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

                                                                                   2)     19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron