Centrum RIS

Głównym celem systemu RIS jest uczynienie z żeglugi śródlądowej przejrzystego, niezawodnego, elastycznego i łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim wyznaczyła cztery strategiczne korzyści, jakie ma wyznaczać RIS dla żeglugi śródlądowej:

O Centrum RIS

W Polsce obowiązkiem wdrożenia systemu RIS objęto część dróg wodnych dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowości Ognica do Szczecina, sklasyfikowanych, jako drogi wodne klasy Vb. Łączna długość tych dróg wodnych wynosi 97,6 km.

System RIS obszarowo obejmuje następujące odcinki dróg śródlądowych:

 

RIS składa się z czterech podstawowych segmentów:

O Centrum RIS

 

System RIS zapewnia podstawowe serwisy usług:

 

Współfinansowanie