A A A _Drukuj

Centrum RIS

Głównym celem systemu RIS jest uczynienie z żeglugi śródlądowej przejrzystego, niezawodnego, elastycznego i łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim wyznaczyła cztery strategiczne korzyści, jakie ma wyznaczać RIS dla żeglugi śródlądowej:

 • konkurencyjność żeglugi śródlądowej,
 • optymalizację wykorzystania infrastruktury,
 • poprawę bezpieczeństwa,
 • poprawę ochrony środowiska naturalnego.

O Centrum RIS

W Polsce obowiązkiem wdrożenia systemu RIS objęto część dróg wodnych dolnego odcinka rzeki Odry od miejscowości Ognica do Szczecina, sklasyfikowanych, jako drogi wodne klasy Vb. Łączna długość tych dróg wodnych wynosi 97,3 km.

System RIS obszarowo obejmuje następujące odcinki dróg śródlądowych:

 • jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi – 9,5 km,
 • rzekę Odrę od miejscowości Ognica do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej, jako rzekę Regalicę do ujścia do jeziora Dąbie - 44,6 km,
 • rzekę Odrę Zachodnią, od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi wraz z bocznymi odgałęzieniami - 33,6 km,
 • przekop Klucz-Ustowo, który łączy rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią - 2,7 km,
 • rzekę Parnicę i przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi - 6,9 km.

 

RIS składa się z czterech podstawowych segmentów:

 • segment sensorów – źródło informacji,
 • segment transmisji danych,
 • Centrum RIS – miejsce przetwarzania informacji,
 • segment użytkowników RIS – adresat informacji.

O Centrum RIS

 

System RIS zapewnia podstawowe serwisy usług:

 • udostępnianie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej (poprzez system Inland ENC- Inland Electronic Navigation Chart),
 • komunikaty dla kierowników statków (NtS- Notices to Skippers),
 • system kontroli ruchu statków (VTT-Vessel Tracking and Tracing).

 

Współfinansowanie

projektowanie stron SSI - projektowanie stron