Lokalizacja Urzędu

Urząd Żeglugi Śródlądowej znajduje się w budynku Urzędu Morskiego w Szczecinie (Czerwony ratusz, przy parku). Parter budynku.