A A A _Drukuj

Zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 z późn. zm.).

I Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

Wniosek

 • Jeden z dokumentów potwierdzający:
  - ukończenie szkoły wyższej o specjalizacji transportowej,
  - ukończenie szkoły średniej o kierunku żegluga śródlądowa,
  - posiadanie kwalifikacje zawodowych uprawniających do zajmowania stanowiska kierownika statku o ładowności przekraczającej 200 t,
  - odbycie kursu, którego program uwzględnia tematykę wymienioną w ust. 2 art. 17 ustawy o żegludze śródlądowej,
  - prowadzenie działalności przewozowej w żegludze śródlądowej przez 2 lata albo zatrudnienie u przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności transportowej.
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

II Opłaty

 • zaświadczenie – 30 zł
 • wtórnik zaświadczenia – 15 zł

III Termin załatwienia sprawy

Do 14 dni od daty złożenia wniosku.

projektowanie stron SSI - projektowanie stron