A A A _Drukuj

Centralna Komisja Żeglugi na Renie tworzy Europejski Komitet opracowania wspólnych standardów w dziedzinie żeglugi śródlądowej ("CESNI")

« powrót
02.07 2015
Centralna Komisja Żeglugi na Renie tworzy Europejski Komitet opracowania wspólnych standardów w dziedzinie żeglugi śródlądowej ("CESNI")
Centralna Komisja Żeglugi na Renie tworzy Europejski Komitet Opracowania Wspólnych Standardów w Dziedzinie Żeglugi Śródlądowej ("CESNI")

Na ostatniej sesji plenarnej, Centralnej Komisji Żeglugi na Renie  przyjęła rezolucję w sprawie utworzenia Europejskiego Komitetu do Spraw Opracowania Wspólnych Standardów w Dziedzinie Żeglugi Śródlądowej (CESNI). Rezolucja promuje rozwój jednolitych wymagań, nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i uwzględnia Centralną Komisję Żeglugi na Renie  w "Vision 2018" na rzecz trwałego rozwoju żeglugi śródlądowej.

 
Stworzenie tego nowego organu pracy jest zgodne z wolą Centralnej Komisji Żeglugi na Renie  , podzielane przez Unię Europejską, w celu wzmocnienia zarządzania na szczeblu europejskim, w szczególności w zakresie przepisów regulujących żeglugę śródlądową. Porozumienie administracyjne w tej sprawie została zawarta w 2013 roku przez Dyrektora Generalnego ds Mobilności i Transportu oraz Sekretarza Generalnego CKŻR. Celem nowej komisji jest zgromadzenie ekspertów z państw członkowskich Unii Europejskiej i CKŻR i przedstawicieli organizacji międzynarodowych zainteresowanych w żegludze śródlądowej.
 
Różne zainteresowane strony i zawody w nawigacji w Europie będzie dobrze reprezentowane. W tworzeniu komitetu, Komisja Europejska - jak również CCNR - poszukuje do uproszczenia procedur w zakresie regulacji żeglugi śródlądowej, tak, że doświadczenie nabyte przez CKŻR może być w pełni dostępne dla wszystkich partnerów instytucjonalnych i zainteresowanymi stronami. CESNI będzie zaangażowana w opracowywanie standardów wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej i postulatów członków załogi, a także w różnych środków wykonawczych w odnośnych dziedzinach regulacyjnych. Te ramy prawne Unii Europejskiej - nowe dyrektywy są obecnie przedmiotem dyskusji - i CKŻR - statek Renu regulaminu inspekcji i przepisami dotyczącymi personelu żeglugę po Renie - będzie w przyszłości odnoszą się do norm opracowanych przez CESNI.
 
Inauguracyjne posiedzenie nowej komisji CESNI odbyło się w dniu 17 czerwca 2015 r, w Strasburgu. Funkcjonowanie procedur komitetu i to będą oceniane przed końcem 2017 r.
P.S.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron