A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na „Sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw”

« powrót
03.01 2022

Zaproszenie do złożenia oferty na „Sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw oraz produktów poza paliwowych wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę”
 
Nr sprawy: Sz-351-207/2021
Termin składania ofert: do dnia 10.01.2022 r. do godz. 12.00
 
Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy
3. Projekt Umowy
4. Załącznik A
5. Rozstrzygnięcie 

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.


Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron