A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na usługę specjalisty ds. Programowania

« powrót
23.12 2021

Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie usług specjalisty ds. programowania na rzecz Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 

Nr sprawy: Sz-351-205/2021

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2021 r. do godz. 12.00

 

Pliki do pobrania:

1. Zaproszenie do złożenia ofert

2. Formularz ofertowy

3. Projekt Umowy

4. Klauzula Informacyjna

 

Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszystkie dokumenty składające się na ofertę, należy zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron