A A A _Drukuj

UWAGA! ZMIANA TERMINU do 17.09.2021! Rozeznanie rynku na przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

« powrót
08.09 2021

Rozeznanie rynku

Zaproszenie do udziału: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia dla zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie szacowanych wartości wykonania zadania na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl do dnia 17.09.2021r.

Termin wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie do 22 grudnia 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

A.J.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron