A A A _Drukuj

Rozeznanie rynku na subskrypcję umożliwiającą korzystanie z poprawek RTK

« powrót
14.04 2021

Szanowni Państwo,

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów subskrypcji umożliwiającej korzystanie z poprawek RTK.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie poniższego wzoru wyceny: „Szacowana kwota ……………………… zł netto, tj. ………………………….. zł brutto.”

Szacowane kwoty należy składać w formie elektronicznej w terminie do 20.04.2021 r. do godziny 10:00 na adres: mbarylka@szczecin.uzs.gov.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Informujemy, że niniejsze postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 28-36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze zapytanie w zakresie szacowania ceny może skutkować:
- zaproszeniem do złożenia oferty lub/i,
- zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub,
- zawarcia umowy, której przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu.

ŁS
projektowanie stron SSI - projektowanie stron