A A A _Drukuj

Rozeznanie rynku - Wsparcie techniczne serwerów

« powrót
25.09 2020

Szanowni Państwo,

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości brutto zamówienia dla „Wsparcia technicznego serwerów”.

Obecnie Urząd posiada wsparcie techniczne do wszystkich części przedmiotu zamówienia wykupione do 31.12.2020 r.. Nowe wsparcie techniczne dla wszystkich części zamówienia musi obowiązywać od dn. 01.01.2021 r. do dn. 31.12.2021 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF)

Załącznik nr 2 - wzór do szacowania (DOC)

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie szacowanych kwot do dnia 06.10.2020 r. do godziny 10:00  na adres agrabarczyk@szczecin.uzs.gov.pl

 

Jednocześnie informujemy, że:

  1. poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

  2. niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

AG
projektowanie stron SSI - projektowanie stron