A A A _Drukuj

Realizacja projektu Emma Extension - prace nad analizą techniczną

« powrót
30.04 2020
Realizacja projektu Emma Extension - prace nad analizą techniczną
W ramach projektu Emma Extension realizowanego w ramach EWT RMB 2014-2020 przez komórkę Centrum RIS planowany jest montaż na mostach tablic wskazujących aktualny prześwit. Taka wiadomość umożliwi podjęcie poprawnej decyzji o możliwości przepłynięcia, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach śródlądowych ⚓️
Obecnie trwają prace nad opracowaniem „analizy technicznej wraz z koncepcją budowy sytemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostem”, która ma na celu m.in.:
✅ wytypowanie mostów, które mają zostać objęte działaniem systemu,
✅ wybór technologii prezentacji danych na tablicach,
✅ wybór technologii pozyskiwania danych o poziomie wody,
✅ przygotowanie opisu dla interfejsu wyświetlającego dane w Centrum RIS.
Po ukończeniu analizy, możliwa będzie dalsza realizacja prac, czyli wyłonienie Wykonawcy, montaż tablic i wymaganych sensorów na wybranych mostach oraz uruchomienie sytemu ⚓️
A.J.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron