A A A _Drukuj

Dostawa samochodu typu pick up dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

« powrót
13.11 2019

Dostawa samochodu typu pick up dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Nr sprawy: Sz-351-258/2019


Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Dostawa samochodu typu pick up dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”


Ogłoszenie w BZP: Ogłoszenie nr 621857-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.
 

Pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu - 13.11.2019 r.
SIWZ - 13.11.2019 r.
Załączniki od 1 do 5 do SIWZ (edytowalne) - 13.11.2019 r.
Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 13.11.2019 r.
Pytania i odpowiedzi  -  18.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - 21.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.12.2019 r.

 

Termin składania ofert: 21.11.2019 r. godz. 10:00

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron