A A A _Drukuj

Komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu 2017/02/0

« powrót
09.01 2017

Ze względu na prognozowane niskie temperatury dnia 05.01.2017 przystąpiono do redukcji oznakowania pływającego na odcinku III (km 617,6-667,2) oraz (km 667,2-704,1) rzeki Odry granicznej.

W związku z powyższym oznakowanie nawigacyjne od km 617,6 do km 704,1 rz. Odry nie spełnia wymogów określonych w § 7 pkt. 1 Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łóżyckiej (dz. Urz. Woj. Zach.-Pom. 2009, nr 94, poz. 2704), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

E.Ł.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron