A A A _Drukuj

Sz-351-090/2021 - Dostawa łodzi hydrograficznej wraz z przyczepą – tryb podstawowy (art. 275 pkt 1 PZP)

« powrót
26.05 2021

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 PZP, na dostawę pn. Dostawa łodzi hydrograficznej wraz z przyczepą

 

Nr referencyjny: Sz-351-090/2021

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00065397/01 z dnia 2021-05-26

 

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych z której korzysta Zamawiający, dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/uzs/public/postepowanie?postepowanie=16158191

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron