A A A _Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczeń przy realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020

« powrót
23.04 2021

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczeń przy realizacji zadań w ramach EWT 2014-2020.

Nr sprawy: Sz-351-074/2021
Termin składania ofert: do dnia 30.04.2021 r. do godziny 12:00.
Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. nr 29.

Pliki do pobrania:
1. Zaproszenie do złożenia ofert
2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 do zaproszenia – Projekt umowy
4. Załącznik nr 3 do zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia
5. Załącznik nr 4 do zaproszenia – Klauzula RODO
6. Rozstrzygnięcie

ŁS
projektowanie stron SSI - projektowanie stron