A A A _Drukuj

Komunikat nawigacyjny nr 15/2021

« powrót
26.03 2021
Komunikat nawigacyjny nr 15/2021

Komunikat nawigacyjny nr 15/2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że w dniu 26.03.2021 r.

Otwiera się dla żeglugi:

  • Kanał Gartz - Marwice

Boczne szlaki jeziora Dąbie:

  • • Tor Dąbie Małe,
  • • Tor Lubczyna
  • Rzekę Świętą
  • • Dąbską Strugę
  • • Dąbski Nurt
  • • Orli Przesmyk

Otwarcie żeglugi odbędzie się dla żeglugi w porze dziennej i dostatecznej widoczności.

Na jeziorze Dąbie obowiązują ograniczenia zgodnie z §3 Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568).

Informujemy, że żegluga w porze nocnej będzie dozwolona po wystawieniu kompletnego oznakowania nawigacyjnego oraz skontrolowaniu czy spełnione są wszelkie wymagania określone w § 25 Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568).

Informujemy, że wszystkie drogi wodne będące w administracji RZGW w Szczecinie zostały otwarte dla żeglugi.

Aktualne stany wody dostępne są w serwisach internetowych:

• wodowskazy polskie – https://hydro.imgw.pl/

• wodowskazy niemieckie – https://pegelonline.wsv.de

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

A.J.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron