A A A _Drukuj

Ponowne zapytanie o wartość zamówienia (oszacowanie) dotyczacego remontu jednostek pływających należących do Zamawiającego – Inspektor 62, Inspektor 63 oraz Inspektor 64

« powrót
31.03 2020

Ponowne zapytanie o wartość zamówienia (oszacowanie) dotyczacego remontu jednostek pływających należących do Zamawiającego – Inspektor 62, Inspektor 63 oraz Inspektor 64

Zamawiający – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie wartości dla opisanego zamówienia (oszacowanie), na warunkach podanych poniżej.

  1. Zapytanie
  2. Specyfikacja

Termin i preferowany sposób odpowiedzi na niniejsze Zapytanie:

Odpowiedzi z informacją o wartości zamówienia wyrażonej w walucie polskiej netto i brutto należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl w terminie do dnia: 7 kwietnia 2020 r.

 

Otrzymane informacje pozwolą Zamawiającemu na wszczęcie odpowiedniej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron