A A A _Drukuj

Ważne informacje dla sektora żeglugi śródlądowej

« powrót
25.03 2020
Ważne informacje dla sektora żeglugi śródlądowej

MGMiŻŚ łagodzi skutki epidemii dla sektora żeglugi śródlądowej.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na bieżąco podejmuje działania w celu złagodzenia potencjalnych skutków dla sektora żeglugi śródlądowej związanych z wprowadzeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzeniem okresowej kontroli granicznej.

Realizując cel jakim jest zapewnienie nieprzerwanego łańcucha dostaw, a także ochrony sytuacji ekonomicznej pracowników i pracodawców sektora transportu żeglugi śródlądowej Ministerstwo zwróciło się do właściwych organów państwowych o:

  • zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej, oraz
  • umożliwienie przejścia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze, dla statków żeglugi śródlądowej.

Ze względu na potencjalnie negatywne skutki dla branży żeglugowej, które mogą powstać w wyniku obecnej sytuacji, Ministerstwo zwróciło się do Związku Armatorów Polskich Śródlądowych z konsultacją propozycji rozwiązań do programu pomocowego dla polskich przewoźników śródlądowych. Konsultacje publiczne ze Związkiem są kolejnym krokiem w ramach działań podejmowanych dla potrzeb środowiska żeglugowego, które pozwolą zachować odpowiednią konkurencyjność branży w perspektywie długoterminowej.

Dodatkowo armatorów posiadających kredyty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej informujemy o możliwości kontaktów z oddziałami Banku Gospodarstwa Krajowego w przypadku konieczności uzyskania informacji na temat swojej sytuacji kredytowej w związku z zaistniałą sytuacją.

Liczymy, że działania zaradcze podejmowane przez Rząd RP w ramach „tarczy antykryzysowej” pozwolą na zminimalizowanie potencjalnie negatywnych skutków dla przedsiębiorców i pracowników polskiego sektora transportu wodnego śródlądowego.

Kolejne informacje dotyczące branży żeglugi śródlądowej będą na bieżąca publikowane na stronie internetowej Ministerstwa.

A.J.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron