A A A _Drukuj

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS - Nr sprawy: Sz-351-048/2019

« powrót
05.03 2019

„Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”

 

Nr sprawy: Sz-351-048/2019

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”.

Ogłoszenie BZP nr 521429-N-2019 z dnia 2019-03-05

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - 05.03.2019 r.

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 05.03.2019 r.

  3. Załączniki nr 1-6 do SIWZ - 05.03.2019 r.

  4. Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - 05.03.2019 r.

  5. Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja fotograficzna lokalizacji - 05.03.2019 r.

  6. Wyjaśnienia treści SIWZ - 18.03.2019 r.

  7. Informacja z otwarcia ofert - 21.03.2019 r.

Termin składania ofert 21.03.2019 r. do godziny 10:00

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron