A A A _Drukuj

Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS - Nr sprawy: Sz-351-225/2018

« powrót
21.12 2018

UWAGA:

Termin składania ofert 15.01.2019 r. do godziny 10:00

Nr sprawy: Sz-351-225/2018

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Modernizacja systemu monitorowania ruchu statków w oparciu o system AIS”.

Ogłoszenie BZP nr 663917-N-2018 z dnia 2018-12-21

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – 21.12.2018 r.

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –21.12.2018 r.

  3. Załączniki nr 1-6 do SIWZ – 21.12.2018 r.

  4. Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – 21.12.2018 r.

  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 07.01.2019 r.

  6. Wyjaśnienia treści SIWZ, Modyfikacja treści SIWZ oraz Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – 07.01.2019 r.

  7. Informacja o wizji lokalnej – 07.01.2019 r.

  8. Informacja z otwarcia ofert – 15.01.2019 r. 

UWAGA:

Termin składania ofert 15.01.2019 r. do godziny 10:00

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron