A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na przedłużenie aktualizacji dla urządzeń i oprogramowania systemu RIS. Nr sprawy Sz-351-206/2018 z dn. 03.12.2018

« powrót
03.12 2018

Tytuł: Przedłużenie aktualizacji dla urządzeń i oprogramowania RIS 

  1. Zaproszenie do składania ofert Sz-351-206/2018
  2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2A - formularz oferty
  4. Załącznik nr 2B - projekt umowy

 Termin składania ofert do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15:00

 Przewidywany termin podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: 07.12.2018 r. lub 10.12.2018 r.

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron