A A A _Drukuj

UNIEWAŻNIONO Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”

« powrót
21.05 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z  zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”.

Znak sprawy: Sz-351-081/2018

Ogłoszenie BZP nr 561507-N-2018 z dnia 2018-05-21

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – 21.05.2018 r.    
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 21.05.2018 r.
  3. Załączniki nr 1-6 do SIWZ – 21.05.2018 r.
  4. Załącznik nr 7 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy – 21.05.2018 r.
  5. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt koncepcyjny – 21.05.2018 r.
  6. Pytania i odpowiedzi – 25.05.2018 r.
  7. Pytania i odpowiedzi – 30.05.2018 r.
  8. Informacja z otwarcia ofert – 06.06.2018 r.
  9. Unieważnienie postępowania – 07.06.2018 r.

 Termin składania ofert 06.06.2018 r. do godziny 09:00

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron