A A A _Drukuj

Usługi aktualizacji sprzętowej oraz pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania dla platformy RIS

« powrót
10.05 2018

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: „Usługi aktualizacji sprzętowej oraz pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania dla platformy RIS.”

Znak sprawy: Sz-351-065/2018

Ogłoszenie BZP nr 556337-N-2018 z dnia 2018-05-10

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – 10.05.2018 r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –10.05.2018 r.
  3. Załączniki nr 1-5 do SIWZ – 10.05.2018 r.

Termin składania ofert 22.05.2018 r. do godziny 10:00

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron