A A A _Drukuj

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”

« powrót
06.04 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z  zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”.

 

Znak sprawy: Sz-351-055/2018

Ogłoszenie BZP nr 528888-N-2018 z dnia 2018-04-06

 

Pliki do pobrania:

  1. „Ogłoszenie o zamówieniu – 06.04.2018 r.”
  2. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 06.04.2018 r.”
  3. „Załączniki nr 1-6 do SIWZ – 06.04.2018 r.”
  4. „Załącznik nr 7 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy – 06.04.2018 r.”
  5. „Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt koncepcyjny – 06.04.2018 r.”
  6. „Informacja dla Wykonawców – Wizja lokalna – 06.04.2018 r.”
  7. „Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.04.2018 r. – UWAGA! – TERMIN WIZJI LOKALNEJ”

 

Termin składania ofert 07.05.2018 r. do godziny 09:00

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron