A A A _Drukuj

UNIEWAŻNIONO Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”

« powrót
06.04 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z  zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS Dolnej Odry”.

 

Znak sprawy: Sz-351-055/2018

Ogłoszenie BZP nr 528888-N-2018 z dnia 2018-04-06

 

Pliki do pobrania:

   1. „Ogłoszenie o zamówieniu – 06.04.2018 r.”
   2. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 06.04.2018 r.”
   3. „Załączniki nr 1-6 do SIWZ – 06.04.2018 r.”
   4. „Załącznik nr 7 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy – 06.04.2018 r.”
   5. „Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt koncepcyjny – 06.04.2018 r.”
   6. „Informacja dla Wykonawców – Wizja lokalna – 06.04.2018 r.”
   7. „Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.04.2018 r. – UWAGA! – TERMIN WIZJI LOKALNEJ”
   8. „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – 27.04.2018 r.”
   9. „Pytania i odpowiedzi, modyfikacja – UWAGA! – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – 27.04.2018 r.”
   10. „Odpowiedź Zamawiającego z dnia 07.05.2018 r. – UWAGA! – DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ”
   11. „Pytania i odpowiedzi – 10.05.2018 r.”
   12. "Informacja z otwarcia ofert - 18.05.2018r."
   13. "Unieważnienie postępowania - 18.05.2018r."

 

Termin składania ofert 18.05.2018 r. do godziny 09:00

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron