A A A _Drukuj

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Pełne Wdrożenie RIS Dolnej Odry”.

« powrót
09.11 2017

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach  projektu pn. „Pełne Wdrożenie RIS Dolnej Odry”.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych nr 3.2-26/16-00_P.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane - 09.11.2017 r.

2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane - 09.11.2017 r.

3. Inżynier Kontraktu - SIWZ - 09.11.2017 r.

4. Załączniki 1,1a,2,6,7,8,9,10 do SIWZ - Word - 09.11.2017 r.

5. Instrukcja dla wykonawców ESPD (patrz.SIWZ zał. 3)  - z dn. 09.11.2017 r.

6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - 09.11.2017 r.

7. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (patrz SIWZ zał 5) - 09.11.2017 r.

8.  Pytania, Odpowiedzi i Modyfikacja z dn. 08.12.2017r.

 

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron