A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na usługi brokerskie dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

« powrót
21.09 2017

Zaproszenie do składania ofert na usługi brokerskie dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 21.09.2017 r.

W załączeniu:

1. Zaproszenie do składania ofert - plik pdf
2. Zaproszenie do składania ofert – dodatkowe z dn. 06.10.2017 r. – plik pdf

Wszelkie dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Plac Batorego 4, pok. Nr. 29 do dnia 6 października 2017r. r. do godz. 11:00.

Osoby do kontaktu:

Emil Apoczkin tel: 91 4322845, Dorota Pawlak tel. 91 4322841

E.A.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron