A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. „Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) budynku biurowego w ramach projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry.

« powrót
07.09 2017

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 07.09.2017 r. dla zadania pn. „Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) budynku biurowego w ramach zadania: „Budowa infrastruktury technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS dolnej Odry” wraz z przeniesieniem praw autorskich do przedmiotu umowy opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 projekt pn. Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze 7.5-15.

   Zadanie realizowane na podstawie art.4 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

W załączeniu:

  1. Zaproszenie do składania ofert wraz z projektem umowy z dn. 07.09.2017 r. – plik pdf
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty z dn. 07.09.2017. – plik doc.
  3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług oraz wykaz imienny specjalistów – plik doc.

 

Oferty należy złożyć do dnia 14.09.2017 r.  do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl lub osobiście na adres pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – nr sprawy Sz-351-128/2017

 

Osoba do kontaktu:

Pani Dorota Pawlak tel. 914 322 841

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron