A A A _Drukuj

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn. „Opracowanie aktualizacji koncepcji programowo przestrzennej dla zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia RIS dolnej Odry"

« powrót
30.08 2017

Zaproszenie do składania ofert  z dnia 30.08.2017 r. dla zadania pn. „Opracowanie aktualizacji koncepcji programowo przestrzennej dla zadania „Budowa infrastruktury technicznej wraz z zapleczem administracyjnym dla pełnego wdrożenia  RIS dolnej Odry” opracowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry – prace przygotowawcze 7.5-15.

Zadanie realizowane na podstawie art.4 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.

 

W załączeniu:

  1. Zaproszenie do składania ofert z dn. 30.08.2017 r. – plik pdf
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty z dn. 30.08.2017r. – plik doc.
  3. Załącznik nr 2 – Projekt Umowy z dn. 30.08.2017r. – plik pdf
  4. Załącznik nr 3- Ekspertyza techniczna wraz z inwentaryzacja – zip 

 

Oferty należy złożyć do dnia 06.09.2017 r.  do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl lub osobiście na adres pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – nr sprawy Sz-351-129/2017

 

Osoba do kontaktu:

Pani Dorota Pawlak oraz Pan Piotr Durajczyk

D.L.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron