A A A _Drukuj

Aktualizacja elektronicznych map nawigacyjnych

« powrót
13.07 2017
Aktualizacja elektronicznych map nawigacyjnych

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że w dniu 13.07.2017r. opublikowana została nowa edycja śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych Inland ENC P18OD738 oraz P17OD695 obszaru zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej RIS.

W nowej edycji dokonano następujących zmian:
Mapa P18OD738
1) Dodano batymetrię na obszarze: rzeka Odra Zachodnia (km 33,4- 36,6), rzeka Regalica (km 738,0-740,6), rzeka Parnica, Przekop Parnicki oraz tor wodny jeziora Dąbie Małe.
2) Weryfikacja oznakowania nawigacyjnego.
Mapa P17OD695
1) Weryfikacja oznakowania nawigacyjnego- rzeka Odra km 695,0-703,9.

Mapy można pobrać w zakładce RIS-Odra -> Elektroniczne Mapy Nawigacyjne -> Pobierz Mapy.

MM
projektowanie stron SSI - projektowanie stron