A A A _Drukuj

Dokumenty załogi statku

 L.p

Nazwa dokumentu

Wersja PDF 
(aktywny formularz)

Wersja PDF

1

Wniosek o wydanie żeglarskiej książeczki pracy

2

Wniosek o dokonanie czynności w  żeglarskiej książeczki pracy

3

Wniosek o wydanie/wymianę patentu

4

Wniosek o wydanie/wymianę świadectwa

5

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej/ utracie zdolności zawodowej

6

\Wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej/ utracie zdolności zawodowej

7

Wniosek o wydanie wtórnika patentu

8

Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa

9

Wniosek o wydanie/ wymianę świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu

 

 

10

Wniosek o wydanie/ wymianę uprawnienia pilotowego

 

 

11

Wniosek wydanie zezwolenia na zajmowanie stanowiska bezpośrednio wyższego niż to, do którego uprawnia posiadany patent lub świadectwo

12

Wniosek o wydanie wtórnika świadectwa zwolnienia z obowiązku korzystania z pilotażu/uprawnienia pilotowego

 

 

13

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonanie prac podwodnych

14

Wniosek o organizowanie imprez na wodzie

15

Wniosek o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonanie prac podwodnych

16

Formularz do personalizacji

17

Świadectwo zdrowia

18

Wyciąg pływania

19

Zaświadczenie o odbyciu rejsów

20

Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP

 

 

projektowanie stron SSI - projektowanie stron