Zamówienia publiczne

Informacje o aktualnie prowadzonych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/uzs