A A A _Drukuj

Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej

« powrót
31.12 2020

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: „Świadczenie usług ekspertów/specjalistów na potrzeby Technicznej Komisji Inspekcyjnej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej”.

Ogłoszenie BZP nr 776753-N-2020 z dnia 2020-12-31

Pliki do pobrania:

1.Ogłoszenie o zamówieniu – 31.12.2020 r.
2.SIWZ wraz z załącznikami – 31.12.2020 r.
3.Załączniki nr 1-6 do SIWZ (edytowalne) – 31.12.2020 r.
4.Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – 31.12.2020 r.

Termin składania ofert 22.01.2021 r. do godziny 10:00

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron