A A A _Drukuj

Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami - powtórka

« powrót
20.08 2020

Tytuł: „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami” (powtórka).

 

Nr sprawy: Sz-351-167/2020

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami (powtórka)”.

Ogłoszenie BZP nr 576417-N-2020 z dnia 2020-08-20

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – 20.08.2020 r.
 2. SIWZ wraz z załącznikami –20.08.2020 r.
 3. Załączniki nr 1-6 do SIWZ (edytowalne)– 20.08.2020 r.
 4. Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – 20.08.2020 r.
 5. Załącznik nr 1 do OPZ –Analiza techniczna – 20.08.2020 r.
 6. Załącznik nr 2 do OPZ – Elias – 20.08.2020 r.
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.08.2020 r.
 8. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - 27.08.2020 r.
 9. SIWZ wraz z załącznikami (zmodyfikowany) - 27.08.2020 r.
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - SOPZ (zmodyfikowany) - 27.08.2020 r.
 11. Informacja z otwarcia ofert - 01.09.2020 r.
 12. Rozstrzygnięcie – 30.09.2020 r.

Termin składania ofert 01.09.2020 r. do godziny 10:00

 

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron