A A A _Drukuj

Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami

« powrót
30.07 2020

„Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami”.

Nr sprawy: Sz-351-159/2020

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na dostawę pn.: „Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami”.

Ogłoszenie BZP nr 567463-N-2020 z dnia 2020-07-30

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu – 30.07.2020 r.

  2. SIWZ wraz z załącznikami –30.07.2020 r.

  3. Załączniki nr 1-6 do SIWZ (edytowalne)– 30.07.2020 r.

  4. Załącznik nr 8 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – 30.07.2020 r.

  5. Załącznik nr 1 do OPZ –Analiza techniczna – 30.07.2020 r.

  6. Załącznik nr 2 do OPZ – Elias – 30.07.2020 r.

  7. Informacja z otwarcia ofert - 12.08.2020 r.

  8. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - 19.08.2020 r. 

Termin składania ofert 12.08.2020 r. do godziny 10:00

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron