A A A _Drukuj

Wykonawca „Pełnego Wdrożenia RIS Dolnej Odry”

« powrót
04.09 2019

Nazwa: Wykonawca „Pełnego Wdrożenia RIS Dolnej Odry”

Nr sprawy: Sz-351-165/2019

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: Wykonawca „Pełnego Wdrożenia RIS Dolnej Odry”

Ogłoszenie w Dz. U. UE: 2019/S 170-415711

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uzs

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron