A A A _Drukuj

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”

« powrót
08.07 2019

Nazwa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”

Nr sprawy: Sz-351-115/2019

Ogłoszenie o przetargu w trybie nieograniczonym o wartości zamówienia większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na usługę pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”

Ogłoszenie w Dz. U. UE:  Ogłoszenie nr 316819-2019-PL z 08/07/2019

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/uzs

R.Z.
projektowanie stron SSI - projektowanie stron